MERT pályázat fiataloknak

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság a 2022. május 27-28-án megrendezésre kerülő MERT konferencia alkalmával szeretné támogatni, és előadás lehetőséget biztosítani részben az egyetemen kutató fiatal fogorvos kollégák, részben pedig magánpraxisban vagy NEAK finanszírozott körzetben minőségi klinikai munkát végző fiatal kollégák számára.
A konferencia 1. napjára várjuk olyan fiatal kollégák jelentkezését saját kutatással, melyek adhezív restauratív anyagok anyagtani vizsgálata vagy felhasználása témakörben születtek. A kutatással jelentkező kollégák poszter formájában tudják majd ismertetni eredményeiket a konferencia során. A tudományos bizottság által 3 legjobbnak, és egyben a konferencia témáihoz leginkább kapcsolódónak ítélt kutatást pedig lehetősége lesz a fiatal kollégáknak szóban bemutatni 15 perces nagyelőadás formájában. A jelentkezést elektronikusan, ppt-ben vagy pdf-ben elkészített poszter formájában várjuk az alábbi email címre: merthungary@gmail.com . Emellett kérjük egy tudományos absztrakt mellékelését is, az alábbi paramétereknek megfelelően:

A beküldött absztraktnak a következő részekből kell állnia: Bevezetés, Módszerek, Eredmények és Megbeszélés. Az absztrakt mérete korlátozott: maximum 250 szó (ebbe nem tartoznak bele a szerzők és a témavezetők adatai, az absztrakt címe és a támogatók listája. Az előadásoknak legfeljebb két szerzője lehet, illetve a témavezetők száma is maximum kettő lehet).

A konferencia 2. napjára várjuk olyan fiatal kollégák jelentkezését, akik esztétikai és restauratív fogászatban a mai modern elveket követő, igényesen kivitelezett és dokumentált klinikai eseteket tudnak bemutatni és szeretnék előadói képességüket kipróbálni. A tudományos bizottság által 2 legjobbnak és egyben a konferencia témáihoz leginkább kapcsolódónak ítélt klinikai esetprezentációt lehetősége lesz a fiatal kollégáknak szóban bemutatni 15 perces nagyelőadás formájában. Az esetprezentációs előadásnak minden esetben célja kell hogy legyen egy adott koncepció bemutatása, melyet az eseteken végig vezetve prezentál az előadó. A jelentkezést elektronikusan, az eseteket bemutatva pdf file formájában várjuk az alábbi email címre: merthungary@gmail.com.
Emellett kérjük egy, a bemutatandó koncepció rövid, pár soros leírásának mellékelését is.