Adatvédelmi tájékoztató
Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
Nyilvántartási száma: 01-02-0016672
Adószám: 18941940-1-42
Székhely: Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék - a továbbiakban: Adatkezelő.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.
Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.
ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk
Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. vagy írjon merthungary@gmail.com e-mail címre.
Adatkezelő
Felelősségi körök
Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Összes tevékenység
Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.
Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.
A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.
Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
Székhely címe (cég esetén), levelezési cím, szállítási cím,
Számlázási név, számlázási cím
E-mail cím
Telefonszám
Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)
Adatkezelés időtartama:
Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:
Jogi képviselet
Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
Kreditpont regisztráció
Rendezvény jelentkezés
Könyvelés
Követeléskezelés
Marketing
Számlázás
Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek
Az adatok kezelését a Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság tisztségviselői végzik. A tisztségviselőkön kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.
Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
Könyvelő: Fehér Tamásné, egyéni vállalkozó, 1071.Budapest Dózsa Gy. út 64. 3/25/a, Adósz:67408632-1-42
Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft., H-1132 BudapestVictor Hugo u. 18-22.,+36 1 700 2323, https://www.mhosting.hu/adattovabbitasi-nyilatkozat
Számlázó program: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., H-1031 Budapest, Záhony u. 7.
Oftex: ENEF Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Székhely: 2151 Fót, Mária u.14/a., Telefonszám: +36/27-535-041
Marketing ügynökség: Pixel Liget Kft., 2216, Bénye, Pilisi u. 21/B, Telefon: +36-20-571-8921, https://andacom.hu/privacy-policy/
Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
további elérhetőségek
, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása -
Google
adatvédelme
és
adatvédelmi elvei
.
Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása -
adatkezelési szabályzat
és adatvédelmi tisztviselő
elérhetősége
.
Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.
Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, a megjelölt elérhetőségekre (Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság, merthungary@gmail.com, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.)
Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme
Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.
Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.
Cookie-k (sütik) kezelése
A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság weboldala sütiket
használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon
végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése
érdekében.
Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye
igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és
azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek
elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon
történő cookie-kezelésre vonatkozik.
Mi az a Cookie?
A cookie (magyarul "süti") egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes
szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói
élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia,
amelyet manapság minden böngésző támogat.
Hogyan keletkezik a Cookie?
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló
létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az
így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így
visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.
Hogyan hasznosul a Cookie?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az
előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a
kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a
bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne
bejelentkezni egy weboldalra.
Milyen sütiket és mire használ a weboldal?
A weboldal a sütiket a következő célokból használja
weboldalunk fejlesztése,
az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal
funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes
felhasználói élményt,
információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja
weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit
látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan
biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét
meglátogatja oldalunkat,
megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt,
ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy
általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára
fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.
A sütik típusai
Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak
használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a
használatáról.
Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés
elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése,
weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google
Analytics kód.
Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek
weboldalunk kényelmes használatát.
Statisztikai célú sütik
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított
élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé
teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan
használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy
szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt
nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány
oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési
ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.
Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az
Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik
az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani,
olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a
látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett
fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése
érdekében.
Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon
követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön
személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat
még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább
személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.
Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető
el: https://www.facebook.com/help/cookies/
Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A
legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek
a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja
akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani
a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának
és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k
alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem
tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a
tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat:
Fogalmak
Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.restaurativ.com weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.restaurativ.com és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai.