MERT pályázat fiataloknak

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság a 2023.06.02-03-án megrendezésre kerülő MERT konferencia alkalmával szeretné támogatni, és előadás lehetőséget biztosítani részben az egyetemen kutató fiatal fogorvos kollégák, részben pedig magánpraxisban vagy NEAK finanszírozott körzetben minőségi klinikai munkát végző fiatal kollégák számára.
Olyan, saját kutatást végző fiatal kollégák jelentkezését várjuk, akiknek kutatási eredményei a restauratív anyagok anyagtani vizsgálata vagy felhasználása témakörben születtek. A kutatással jelentkező kollégák poszter formájában tudják majd ismertetni eredményeiket a konferencia során. A véleményező bizottság által a legjobbnak, és egyben a konferencia témáihoz leginkább kapcsolódónak ítélt kutatást pedig lehetősége lesz a fiatal kollégának szóban bemutatni 15 perces nagyelőadás formájában a konferencia 1. napján. A jelentkezést elektronikusan, ppt-ben vagy pdf-ben elkészített poszter formájában várjuk az alábbi email címre: merthungary@gmail.com. Emellett kérjük egy tudományos absztrakt mellékelését is, az alábbi paramétereknek megfelelően:

Strukturált absztrakt maximum 250 szó terjedelemben: Bevezetés, Módszerek, Eredmények és Megbeszélés. A szószám limitbe nem tartoznak bele a szerzők és a témavezetők adatai, az absztrakt címe és a támogatók listája. Az előadásoknak legfeljebb két szerzője lehet, illetve a témavezetők száma is maximum kettő lehet.

Olyan fiatal kollégák jelentkezését is várjuk, akik esztétikai és restauratív fogászatban a mai modern elveket követő, igényesen kivitelezett és dokumentált klinikai eseteket tudnak bemutatni és szeretnék előadói képességüket kipróbálni. A véleményező bizottság által legjobbnak és egyben a konferencia témáihoz leginkább kapcsolódónak ítélt klinikai esetprezentációt lehetősége lesz a fiatal kollégáknak szóban bemutatni 15 perces nagyelőadás formájában a konferencia 1. napján. Az esetprezentációs előadásnak minden esetben célja kell hogy legyen egy adott koncepció bemutatása, melyet az eseteken végigvezetve prezentál az előadó. A jelentkezést elektronikusan, az eseteket bemutatva pdf file formájában várjuk az alábbi email címre: merthungary@gmail.com. Emellett kérjük a bemutatandó koncepció rövid, pár soros leírásának mellékelését is.